flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності суду

Правосуддя та судоустрій
 
Правосуддя в Україні відповідно до ст.124 Конституції України та ст.5 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року здійснюють виключно суди.
Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних.
Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності,  спеціалізації та інстанційності.
Систему судоустрою  складають:
1) місцеві суди;
2) апеляційні суди;
3) Верховний Суд України.
         Сихівський районний суд м.Львова є місцевим судом.
 
Види і склад місцевих судів, повноваження місцевих судів
 
Місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у місті, або місті, або у районі (районах) і місті (містах).
Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначається голова суду та, у визначених законом випадках, заступник або заступники голови суду.
Місцевий суд є судом першої інстанції, який розглядає цивільні, кримінальні, адміністративні справі, а також справи про адміністративні правопорушення (ст.22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
У випадках, визначених законом, а також за рішеннями зборів суддів відповідного суду може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ.
У місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація суддів зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.
З числа суддів місцевого загального суду обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням  прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом.
 
За умовами Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджується на відповідну територію.
 
 
Нормативно-правові засади діяльності Сихівського районного суду м.Львова
Конституція України
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року
Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року
Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року
Закон України «Про доступ до публічної інформації від 13 січня 2011 року
Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року
Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року
Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року
Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затверджена наказом ДСА України від 20 серпня 2019 року №814
Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України 2 квітня 2015 року №25