flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів

Сихівського районного

суду м.Львова

від 30 червня 2015 року №21

(із змінами згідно

рішення зборів суддів

від 24 квітня 2018 року №7,

 30 липня 2019 року №14,

19 листопада 2019 року №18/19,

12 червня 2020 року №10/20,

22 жовтня 2020 року №14/20

03 серпня 2021 № 9/21,

23 березня 2023 року №6/23)

 

 

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу

Сихівського районного суду м.Львова

 

 

 

  1. Загальні положення

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу Сихівського районного суду м.Львова розроблені на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 2 квітня 2015 р. №25 (із змінами (далі – Положення), не можуть суперечити його нормам та визначають особливості функціонування автоматизованої системи документообігу у даному суді.

1.2. Автоматизована система забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації в суді, а саме:

реєстрацію та розподіл вхідної кореспонденції, реєстрацію вихідної кореспонденції, а також внутрішніх документів суду;

розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів), визначення запасного судді, слідчого судді, присяжних та народних засідателів;

взяття на контроль та здійснення контролю за виконанням вхідних та внутрішніх документів суду, інформування голови суду, керівника апарату суду та особи, відповідальної за опрацювання документа, про закінчення строків його виконання;

фіксування етапів проходження документів до їх передачі в електронний архів, а також передачі судових справ з однієї судової інстанції до іншої;

реєстрацію процесуальних дій та документів у судовій справі;

контроль за дотриманням процесуальних строків розгляду судової справи та інформування головуючого судді (судді-доповідача), голови суду та секретаря судової палати про закінчення цих строків;

використання ЕЦП для підписання оригіналу електронного документа суду;

оперативний пошук судових справ та документів за їх реквізитами;

індексацію документів та їх контекстний пошук;

виготовлення та видачу копій судових рішень та виконавчих документів на підставі даних, що містяться в автоматизованій системі, в тому числі надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних судових рішень;

зберігання текстів судових рішень та інших документів, створених у автоматизованій системі;

відправку оригіналів електронних судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень;

надання в установленому законом порядку інформації про стан розгляду судових справ;

підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;

надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень);

передачу судових справ до електронного архіву;

надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ.

1.3. У Сихівському районному суді м.Львова використовується комп’ютерна програма «Д-3».

1.4. Користувачами КП «Д-3» є судді, помічники суддів, працівники апарату суду і технічний адміністратор, функціональні обов’язки та права яких визначаються наказом голови суду та/або керівника апарату суду. Користувачі КП «Д-3» вносять до бази даних автоматизованої системи інформацію в межах наданих їм прав.

1.5. Використання ЕПЦ уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про електронний цифровий підпис».

 

  1. Розподіл судових справ між суддями

2.1. Розподіл судових справ між суддями здійснюється за правилами та в порядку, встановленими Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

У суді може застосовуватися:

автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

пакетний автоматизований розподіл судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

повторний автоматизований розподіл судових справ.

          2.2.  Автоматизований розподіл судових справ  між суддями (колегіями суддів) здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. За допомогою автоматичного розподілу визначається також запасний суддя та слідчий суддя.  У випадках, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України та Цивільним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних.

          У разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справ в Сихівському районному суді м.Львова,  повторний автоматизований розподіл всіх невирішених справ, які перебували в його провадженні, здійснюється між всіма суддями, які мають повноваження щодо розгляду судових справ на момент здійснення такого автоматизованого розподілу, включно зі суддями, розподіл справ на яких припинено перед відпусткою, відрядженням чи навчанням. 

2.3. Спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ визначається зборами суддів.

2.4. Склад колегій суддів визначається зборами суддів. Після визначення  автоматизованою системою головуючого судді, склад колегії суддів автоматично визначається автоматизованою системою згідно з налаштуванням складу колегій суддів. У разі, якщо після визначення автоматизованою системою головуючого судді не можливо визначити склад колегії  автоматизованою системою в автоматичному режимі згідно з налаштуваннями колегій, склад колегії визначається автоматизованою системою з числа суддів зі складу суду. У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів-членів колегії (призов на військову службу, тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо) заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою.

2.5. Справи про адміністративні правопорушення, які надійшли до суду після дооформлення автоматизованому розподілу не підлягають і передаються раніше визначеному судді. У разі відсутності раніше визначеного судді (у зв’язку із відрядженням, відпусткою, тимчасовою непрацездатністю та інше)  та у дні, коли судові справи та матеріали не розподіляються за раніше визначеним суддею, такі передаються для здійснення автоматизованого розподілу між суддями у день надходження справи до суду.

Матеріали  про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли до суду в один день, передаються раніше визначеному (в цей день) головуючому судді по судовій справі, зареєстрованій вперше.

2.6. Клопотання (подання) та скарги, які надійшли у межах одного кримінального провадження (за номером ЄДРДР) передаються раніше визначеному слідчому судді.Раніше визначеним слідчим суддею вважається слідчий суддя, якому раніше шляхом автоматизованого розподілу було передано для розгляду клопотання (подання, скарга), під час реєстрації яких в обліково-статистичну картку було внесено номер ЄРДР.

У випадку відсутності раніше визначеного судді (у зв’язку із відрядженням, відпусткою, тимчасовою непрацездатністю та інше)  та у дні коли судові справи та матеріали не розподіляються за раніше визначеним суддею, такі передаються для здійснення автоматизованого розподілу між суддями у день надходження до суду.

  2.7 судові  справи та матеріали, які надійшли до суду та підлягають передачі раніше визначеному у судовій справі судді відповідно до п.п. 2.3.43, 2.3.44 Положення про АСДС, а саме:

судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу), ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа;

судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

судові справи про перегляд заочного рішення;

судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, за виключенням випадків, визначених законом та Положенням про АСДС  (Положення про ЄСІТС);

клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

заяви про відновлення втраченого судового провадження;

заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами за виключенням випадків, визначених законом;

заяви про забезпечення позову, доказів, скасування забезпечення позову.

 

       У разі відсутності  раніше визначеного судді (у зв’язку із відрядженням, відпусткою, тимчасовою непрацездатністю тощо) заяви про забезпечення позову, доказів, скасування забезпечення позову передаються для здійснення автоматизованого розподілу між суддями на наступний день після їх надходження до суду, а у дні коли судові справи та матеріали не розподіляються  щодо конкретного судді – передаються раніше визначеному в судовій справі головуючому судді.

 

      Судові справи, які передані раніше визначеному у судовій справі судді відповідно до п. 2.7 Засад використання автоматизованої системи документообігу Сихівського районного суду м. Львова у період його відсутності, за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки), що додається до матеріалів справи, можуть передаватися для повторного автоматизованого розподілу справ виключно у разі, коли суддя (якщо справа розглядається одноособово) або суддя зі складу колегії суддів (якщо справа розглядається колегіально) у передбачених законом випадках не може продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти днів (соціальна відпустка, тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя, тривалий період тимчасової непрацездатності тощо).

       Матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України у разі відсутності раніше визначеного судді (у зв’язку із відрядженням, відпусткою, тимчасовою непрацездатністю тощо), передаються для здійснення автоматизованого розподілу між суддями у день надходження до суду.

2.8. У разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (вирішення питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд житла тощо), за винятком можливості передачі таких раніше визначеному судді (слідчому судді), здійснюється зборами суддів. Якщо збори суддів є неповноважними, то розподіл зазначених вище судових справ, здійснюється на підставі письмового розпорядження голови суду враховуючи навантаження суддів, які мають повноваження.

2.9. Судові справи, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі та вихідні дні (підлягають невідкладному розгляду), за винятком можливості передачі таких раніше визначеному судді (слідчому судді), зборами суддів визначаються чергові судді (слідчі судді). У випадку, якщо збори суддів не відбулися  чи є неповноважними,  зазначені вище судові справи підлягають автоматизованому розподілу між всіма суддями, які мають повноваження, без врахування суддів, які на момент  розподілу таких справ відсутні з поважних причин (лікарняний, відпустка, відрядження, неможливість прибуття до суду тощо).  

2.10. У суді встановлюються наступні коефіцієнти, які враховуються під час автоматичного розподілу справ. Зокрема, коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи, становить: для головуючого (у складі колегії) – 0,9; для головуючого (одноособово)  -1; для члена колегії – 0,5.

  1.

 

  1. За іншими категоріями  справ  Сихівського  районного  суду м. Львова коефіцієнт  складності  залишити – 1.

 

  1. У випадку розгляду кримінального провадження колегіально або судом присяжних, головуючому у справі встановлюється коефіцієнт складності, який визначено рішенням зборів суддів Сихівського районного суду м. Львова, суддям (судді) у складі колегії або у складі суду присяжних – коефіцієнт, що становить 0,5 від коефіцієнта складності справи, який визначено  рішенням  зборів суддів Сихівського районного суду м. Львова.